Page 86 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

86

Programa Seguretat del Pacient a MC MUTUAL

El 2013, MC MUTUAL va donar continuïtat al seu pro-grama de Seguretat del Pacient, dissenyat per assegu-rar una assistència de qualitat i exempta de riscos que minimitzés els efectes adversos derivats de l’atenció sanitària.

Entre les múltiples activitats dutes a terme en aquest exercici, cal destacar la campanya “Mans sempre netes”, destinada a promoure una higiene de mans adequada entre tots els professionals sanitaris d’MC MUTUAL i oferir una atenció més segura als pacients.

Servei de teletraducció

També es va continuar facilitant la comunicació entre el col·lectiu sanitari i els mutualistes que no dominen sufcientment l’idioma espanyol com per a comprendre les explicacions mèdiques i sanitàries que els volen transmetre els professionals de l’entitat.

Per fer-ho, posa a disposició un servei de teletraducció a través d’una línia telefònica amb intèrprets nadius que dominen setanta-nou idiomes i que estan disponibles els 365 dies de l’any, les 24 hores al dia.

Queixes, reclamacions, suggeriments i agraïments rebuts

Nota: L’increment de reclamacions registrat és deu al fet que s’hi van incloure les reclamacions prèvies de la presta-ció per cessament d’activitat dels treballadors autònoms

2012

2013

Page 86 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »