Page 85 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

85 els nostres grups d’interès

MC MUTUAL també va analitzar l’opinió de la seva població protegida, expressada mitjançant 687 comunicacions, en forma de reclamacions, queixes, agraïments i suggeriments. I, com a resposta, va posar en marxa cent set accions destinades a adaptar, al màxim, el seu servei a les opinions recollides i reparar les possibles desviacions detectades. El temps mitjà de resposta per a aquestes comunicacions va ser de nou dies.

Page 85 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »