Page 83 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

83 els nostres grups d’interès

Establiment d’una bona comunicació:

Per a MC MUTUAL, conèixer les expectatives dels seus grups d’interès i poder-los proporcionar una resposta adequada a les seves necessitats concretes és la clau per a mantenir l’excel·lència en totes les seves línies d’actuació.

El millor camí per a aconseguir-ho és mantenir amb ells un comunicació transparent, veraç i basada en el diàleg que permeti transmetre de manera clara i fuida els missatges i reclamar les seves opinions sobre el servei rebut.

Comunicació amb la seva població protegida

El 2013, MC MUTUAL va posar en marxa diverses accions amb l’objectiu de mesurar la satisfacció de la seva població protegida respecte del servei rebut, conèixer la seva opinió i els seus suggeriments de millora i facilitar-los una millor informació sobre diverses àrees i serveis.

Enquestes de satisfacció a pacients

La satisfacció de les persones ateses als centres propis de l’entitat es mesura, sistemàticament, mitjançant enquestes realitzades a una mostra fable de persones que, durant la setmana anterior, han estat ateses a les seves instal·lacions.

El 2013, la valoraciómitjana de la satisfacció va ser d’un 8,72 sobre 10, segons les dades obtingudes de les 2.727 enquestes telefòniques realitzades, amb un marge d’error estadístic inferior al 5%.

*

La valoració mitjana de la satisfacció el 2013 va ser d’un 8,72 sobre 10, segons les enquestes telefòniques realitzades

Page 83 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »