Page 79 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

79 el nostre acompliment el 2013

Assistències compartides Proves mèdiques compartides

Després de l’anunci de dissolució, les mútues partícips van iniciar un procés per a analitzar quina part de l’activitat conjunta es podia continuar desenvolupant mitjançant fórmules col·laboratives, de conformitat amb el marc legal vigent.

Page 79 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »