Page 78 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

78

Durant el 2013, l’activitat duta a terme des de Corpo-ració Mútua es va desenvolupar de manera similar que en exercicis anteriors; es va afavorir la posada en comú de mitjans i recursos per tal que les mútues participants fossin més efcients i per a facilitar que poguessin pres-tar un servei millor a la seva població protegida.

Però, tanmateix, la notícia que va marcar l’acompliment de Corporació Mútua el 2013 va ser la publicació del Reial decret 701/2013, de racionalització del sector públic, de 20 de setembre, que disposava l’extinció i la liquidació de les entitats mancomunades de mútues però que permetia continuar mantenint els acords sanitaris i de compartició de centres, a títol individual, que tan bon resultat havien generat en Corporació Mútua.

El 2013, en el marc de la Corporació, es van compartir 158.873 assistències i 23.736 proves mèdiques. Unes xifres que, en els últims cinc anys, van ascendir a més de 830.000 assistències compartides i més de 95.000 provesmèdiques intercanviades, amb l’estalvi econòmic consegüent que això va comportar per al sistema de més de setanta-sis milions d’euros.

-------- ACTIVItat a -------- CORPORACIÓ MÚTUA

EL 2013

*

2.919.707 treballadors

protegits en contingències professionals

2.041,21 milions d’euros

de quotes ingressades

Page 78 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »