Page 77 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

77 el nostre acompliment el 2013

Així mateix, amb l’objectiu d’optimitzar l’ús de les instal·lacions sanitàries i incrementar l’efciència, es van mantenir els acords de col·laboració signats amb altres entitats del sector per a la prestació recíproca de proves i millorar l’atenció ambulatòria en determinades poblacions. MCMUTUAL participa també en els hospitals intermutuals d’Euskadi, a Bilbao, i Llevant, a València.

I, amb el mateix objectiu, durant l’exercici 2013 va continuar vigent l’acord amb totes les entitats que formaven part de Corporació Mútua per a la prestació de servei als treballadors protegits per qualsevol de les vuit entitats que conformaven la mancomunitat, en funció de la seva proximitat i necessitat.

Page 77 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »