Page 74 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

74

(*) Aquest percentatge surt de sumar les altes i les baixes dividides per la plantilla mitjana i multiplicat per 100.

Rotació plantilla estable per sexe i regió

Regió / SexE Rotació (*)

1 3,16

HOME 0,98 DONA 2,18

2 1,03

HOME 0,23 DONA 0,80

3 0,23

DONA 0,17

4 0,63

HOME 1,44 DONA 0,98

CENTRAL 1,09

HOME 0,92 DONA 0,34

CLÍNICA 0,92

HOME 0,86 DONA 0,75

TOTAL GENERAL 3,62

Page 74 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »