Page 72 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

72

En l’exercici 2013, l’índex de rotació per voluntat pròpia del personal indefnit es va situar en l’1,03%. MC MUTUAL entén per rotació voluntària les baixes

degudes a excedències voluntàries i a rescissions de contracte per part del treballador.

(*) Aquest percentatge surt de sumar les altes i les baixes dividides per la plantilla mitjana i multiplicat per 100.

Modalitat de contractació

Rotació total de la plantilla estable per grups d’edat

JORNADA COMPLETA JORNADA PARCIAL TOTAL PER SEXE

HOMES DONES HOMES DONES HOMES DONES

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013

PLANTILLA ESTABLE

446 440 746 735 164 158 392 339 610 598 1.138 1.134

PLANTILLA EVENTUAL

3 9 5 9 10 10 15 19 13 19 20 28

TOTAL PLANTILLA

449 449 751 744 174 168 407 418 623 617 1.158 1.162

GRUP D’EDAT

NOMBRE personEs

Rotació (*)

24-29 18 1,03

30-35 41 2,36

36-41 45 2,59

42-47 16 0,92

48-53 4 0,23

54-59 6 0,34

>= 60 18 1,03

TOTAL GENERAL 148 8,51

Page 72 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »