Page 68 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

68

>> Estudi sobre la percepció dels nous pictogrames de productes químics perillosos per part dels treballadors.

>> Elaboració d’un informe de resultats sobre la infuència del pes dels davantals plomats de protecció radiològica en personal sanitari, en col·laboració amb l’Institut Català de la Salut.

>> Aplicació web Alimentació sana, treball saludable.

>> Determinació de les mesures òptimes de control de l’exposició a formaldehid als laboratoris d’anatomia patològica, en col·laboració amb l’INSHT, Centre de Seguretat i Salut de Barcelona, ICS, Hospital Asil de Granollers, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau , Parc de Salut MAR...

>> Desenvolupament d’activitats sobre hàbits posturals per a l’Escola d’Esquena Presencial.

Altres projectes i col·laboracions

Page 68 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »