Page 67 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

67 el nostre acompliment el 2013

Publicacions

Durant el 2013 es van editar cinc números de la publi-cació digital MC Salud Laboral, que es distribueix a més de 14.400 subscriptors, i es van elaborar diversos mate-rials destinats a facilitar informació concreta sobre certs conceptes de la prevenció a la població protegida per MC MUTUAL.

Audiovisuals

El 2013 també es va treballar en la realització d’una col·lecció de sis vídeos destinats a conscienciar en l’ús correcte dels equips de protecció individual (EPI): pro-tecció auditiva, del cap, de les mans, ocular, dels peus i respiratòria.

També es va posar a disposició dels mutualistes, en for-mat audiovisual, l’aplicació en línia En forma davant l’ordinador i es van allotjar, al Canal de Youtube d’MC MUTUAL, tots els vídeos de prevenció de riscos laborals de l’entitat, amb l’objectiu de fer-los més accessibles.

Divulgació de la prevenció

Page 67 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »