Page 62 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

62

Les activitats preventives queMCMUTUAL desenvolupa amb càrrec a quotes de la Seguretat Social estan avalades per la certifcació ISO 9001:2008, que acredita el seu alt grau de qualitat, i estan estructurades a partir de quatre grans eixos d’activitat: assessorament, promoció, educació i divulgació.

Assessorament

Amb l’objectiu d’orientar la gestió preventiva de les seves empreses associades i facilitar el disseny d’entorns de treball més segurs entre els treballadors autònoms adherits, els tècnics de prevenció de l’entitat van dur a terme, el 2013, 2.180 accions d’assessorament i van elaborar 1.253 informes de sinistralitat.

També es van resoldre, en menys de setanta-dues hores, totes les consultes efectuades en el canal de comunicació Consultes de Prevenció, allotjat al web corporatiu de l’entitat.

-- PREVENCIÓ DE --

RISCOS LABORALS

*

2.180

assessoraments realitzats

1.253

informes de sinistralitat emesos

2.957

persones formades en prevenció

Page 62 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »