Page 61 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

61 el nostre acompliment el 2013

La gran majoria de sol·licituds rebudes per MC MUTUAL per a accedir a aquesta prestació, un 88%, tenia com a motiu principal el cessament d’activitat causes econòmiques, tècniques, productives o organitzatives. D’aquestes, se’n va concedir un 32%. La resta de motius exposats amb més freqüència van ser els relatius als treballadors autònoms dependents, amb un 5,8%, amb una taxa de resolució favorable del 18%, i els relatius a força major (3,4%), dels quals se’n va concedir un 16%.

Page 61 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »