Page 60 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

60

El 2013, MC MUTUAL va concedir la prestació per cessament d’activitat a 146 treballadors autònoms, un 31,7% de les 464 sol·licituds rebudes. Un percentatge superior al registrat pel sector d’activitat, que va concedir la prestació a un 25,88% dels expedients rebuts.

L’import total de les prestacions concedides en aquest exercici va ascendir a 461.450,03 € i es van abonar 152.714,92 € en concepte de cotitzacions per contingència comuna. La duradamitjana de la prestació va ser de cinc mesos i l’import mitjà mensual rebut pel treballador autònom va ser de 677,35 €.

CA PRESTACIONS SOL·LICITADES % CONCEDITS

ANDALUSIA 82 35% ARAGÓ 16 20% P. ASTÚRIES 13 23% ILLES BALEARS 1 0% LES CANÀRIES 7 29% CANTÀBRIA 19 21% CASTELLA-LA MANXA 10 30% CASTELLA I LLEÓ 21 48% CATALUNYA 72 29% EUSKADI 17 24% EXTREMADURA 34 24% GALÍCIA 58 48% LA RIOJA 12 27% C. MADRID 39 23% R. MÚRCIA 13 15% NAVARRA 6 50% C. VALENCIANA 44 32%

TOTAL 464

*

MC MUTUAL va concedir la prestació per

cessament d’activitat dels treballadors autònoms a

146 sol·licituds el 2013, un

31,5% de les rebudes.

PROTECCIÓ pEr

CESSAMENT D’ACTIVITAT --- Dels trEbaLLADORs ---

autÒnomS

Page 60 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »