Page 59 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

59 el nostre acompliment el 2013

Totes les eines i els recursos que MC MUTUAL posa a disposició de les seves empreses mutualistes per facili-tar-los la gestió de l’absentisme es poden consultar en l’apartat Gestió de l’absentisme del web corporatiu de l’entitat (www.mc-mutual.com).

A la mateixa extranet, MC MUTUAL inclou una fun-cionalitat que li permet analitzar els indicadors de la incapacitat temporal, per contingències comunes i pro-fessionals, d’una organització concreta i extreure’n in-formes de forma automatitzada.

Unaaplicacióquemostra lesdadesbrutes i els indicadors d’absentisme principals per contingències comunes de l’organització que es consulta, refecteix l’evolució d’aquests indicadors en el temps i els compara amb un estàndard de referència: el conjunt d’empreses d’MC MUTUAL.

En l’anàlisi, en funció de la informació disponible, també es poden incloure altres variables que permetin identifcar com es distribueix l’absentisme en una organització, com ara l’edat, el sexe o la distribució geogràfca.

Page 59 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »