Page 57 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

57 el nostre acompliment el 2013

Gestió de l’absentisme

MC MUTUAL és molt conscient de l’impacte econòmic, laboral i social que causa l’absentisme laboral, tant en les organitzacions com en els treballadors i en el siste-ma de protecció social.

Per minimitzar-lo, compta amb un equip de professionals dedicats, en exclusiva, a ajudar les seves empreses associades a gestionar l’absentisme en la seva organització.

També disposa d’un model de gestió innovador, diferenciat i dinàmic en què participen els col·lectius d’administratius, diplomats en infermeria i metges. En-tre els seus avantatges principals cal ressaltar que estal-via costos laborals a les empreses, que assegura un con-trol i una agilitat majors en la gestió de les baixes i que aporta valor, tant a l’empresa com als seus treballadors.

*

El 98% de les empreses participants en el programa de reducció de l’absentisme d’MC MUTUAL van millorar els seus indicadors d’absentisme per ITCC

Page 57 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »