Page 56 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

56

Formació continuada

El col·lectiu sanitari dedicat a les contingències comunes disposa també d’un pla de formació específc que els permet mantenir-se sempre en la primera línia del coneixement científc. Aquestes activitats formatives estan dirigides als facultatius i diplomats en infermeria.

Entre les activitats organitzades el 2013, cal destacar l’inici de la 6a edició del màster en Valoració del dany corporal.

Una formació que ofereixMCMUTUAL, en col·laboració amb la Fundació Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB), en què en aquesta

edició participen trenta-cinc metges de l’entitat. El màster de Valoració del dany corporal està orientat a la millora de la formació dels facultatius en els diferents aspectes per al desenvolupament de l’activitat laboral, derivats tant de contingències comunes com professionals. Entre els seus objectius cal destacar el coneixement i el desenvolupament d’habilitats en organització i legislació, salut laboral, serveis de prevenció, patologies mèdiques per especialitats i valoració del dany corporal.

En aquest exercici, també es va impartir un curs presencial sobre Fitxes de valoració de capacitat funcional dirigit als professionals d’infermeria.

Page 56 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »