Page 53 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

53 el nostre acompliment el 2013

2012

2013

Amb tot això, el percentatge de la despesa d’incapacitat temporal de l’any 2013 sobre les quotes meritades es va tornar a reduir i es va situar en el 75,57%, molt per sota del registrat pel sector de les mútues d’accidents de treball i malalties professionals (80,64%).

TipologIa 2012 2013 % crec s/2012

DESPESA IT-CC COMPTE D’ALTRI QUOTES MERITADES

% SOBRE QUOTES MERITADES

166,19 194,38 85,50%

155,08 189,02 82,04%

-6,69% -2,76% -4,04% DESPESA IT-AUTÒNOMS QUOTES MERITADES

% SOBRE QUOTES MERITADES

40,99 67,46 60,76%

40,35 69,57 58,00%

-1,56% 3,13% -4,55% DESPESA IT-CC TOTAL QUOTES MERITADES

% SOBRE QUOTES MERITADES

207,18 261,85 79,12%

195,43 258,59 75,57%

-5,67% -1,24% -4,49%

Nota: Imports en milions d’euros

Empreses amb la cobertura de contingències comunes

Evolució % despesa d’incapacitat temporal sobre quotes

Page 53 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »