Page 51 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

51 el nostre acompliment el 2013

Analistes de llocs de treball

El 2013 es va consolidar aquest equip de professionals dedicats a analitzar els llocs de treball i actualitzar i millorar els procediments existents a l’organització.

En aquest exercici, els analistes de llocs de treball van realitzar 6.080 actuacions i van actualitzar i implemen-tar procediments de treball nous que milloraven els ja existents a l’entitat.

ActiviTAT

NOMBRE d’actuacions

ASSESSORAMENTS 3.865

INFORMES D’INVESTIGACIÓ D’ACCIDENTS DE TREBALL 692

PREVENCIÓ PRÒPIA 256

INFORMES D’ESTUDI DE LLOC DE TREBALL 200 INFORMES DE RISC DURANT L’EMBARÀS I LA LACTÀNCIA NATURAL

163

INFORMES D’ESTUDI DE LLOC DE TREBALL PER A DE-TERMINACIÓ DE CONTINGÈNCIA PER MALALTIA PROFESSIONAL

73

INFORMES DE DESCRIPCIÓ DE PROFESSIÓ HABITUAL 56

ASSISTÈNCIES A JUDICIS 38

INFORMES D’ANÀLISIS DE COTITZACIÓ 6

ALTRES 731

Total 6.080

*

La fgura de l’analista de llocs de treball es va consolidar el 2013; va realitzar

6.080 actuacions i va actualitzar i implementar procediments de treball nous

Page 51 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »