Page 48 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

48

El nombre de casos atesos en les prestacions per risc durant l’embaràs i la lactància natural no han deixat de créixer, a MC MUTUAL, des que les mútues d’accidents de treball i malalties professionals se’n van fer càrrec en l’exercici 2007. El 2013, malgrat que els parts a Espanya van baixar, el total de casos atesos per la mútua es va incrementar un 18,41% i l’import satisfet, un 10,68%.

El 2013, MC MUTUAL va abonar 148 prestacions per a la cura de menors afectats per càncer o alguna altra malaltia greu, setanta-dues de les quals van ser noves prestacions i la resta, prestacions concedides en anys anteriors que continuaven vigents en aquest període.

Prestacions econòmiques per risc durant l’embaràs i la lactància natural

Prestacions per cura de menors afectats per càncer o alguna altra malaltia greu

2012 2013

NOMBRE CASOS RISC DURANT L’EMBARÀS 4.319 5.129 IMPORT SATISFET 20.789.301 23.130.299 NOMBRE CASOS RISC DURANT LA LACTÀNCIA 31 22 IMPORT SATISFET 277.145 186.880

TOTAL CASOS 4.350 5.151

TOTAL IMPORT 21.066.446 23.317.179

2012 2013

CASOS CONCEDItS 80 72

CASOS PAGAtS 116 148

IMPORT satisfet

1.010.453 1.569.123

Page 48 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »