Page 47 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

47 el nostre acompliment el 2013

Casos d’Invalidesa, mort i supervivència tramitats per grau

Durada mitjana indemnitzable per

GRAU PRESTACIÓ

Nombre de casos 2012

nombre de casos 2013

% sobre total

Increment

BAREM 985 894 76,15% -9,24% INCAPACITAT PERMANENT PARCIAL 73 65 5,54% -10,96% INCAPACITAT PERMANENT TOTAL 152 118 10,05% -22,37% INCAPACITAT PERMANENT ABSOLUTA 20 13 1,11% -35,00% GRAN INVALIDESA 5 4 0,34% -20,00% MORT 98 80 6,81% -18,37%

TOTAL 1.333 1.174 100,00% -11,93%

Page 47 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »