Page 46 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

46

Protecció econòmica

Com a mútua d’accidents de treball i malalties

professionals, MC MUTUAL presta també la cobertura econòmica que es deriva de les contingències professionals i assumeix les prestacions per risc durant l’embaràs i la lactància natural i per cura de menors afectats per càncer o alguna altra malaltia greu.

El 2013, l’entitat va presentar un bon percentatge d’incapacitat temporal sobre les quotes meritades, que es va situar en un 9,94% i es va mantenir, un any més, entre els millors del sector, la mitjana del qual va ser del 10,96%. Un percentatge que avala el model de gestió de les contingències professionals implantat a l’organització.

Composició del cost de les prestacions econòmiques

Nota: Dades expressades en milions d’euros

2012

2013

Page 46 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »