Page 44 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

44

potenciació de l’ús de les eines de diagnòstic per la imatge, especialment la ressonànciamagnètica i l’ecografa; la continuïtat del projecte “Clínica sense dolor”, que incideix tant en el dolor agut com en el crònic; la creació d’una àrea de teràpia ocupacional per a facilitar la reincorporació dels treballadors lesionats a la seva activitat diària, i la posada en marxa d’un laboratori de proves biomecàniques dissenyat per a la realització de proves de valoració funcional.

Clíniques

MC MUTUAL ofereix, a les seves dues clíniques pròpies, les especialitats de traumatologia, rehabilitació, fsioteràpia, neurologia, dermatologia, cirurgia plàstica, psicologia i clínica del dolor.

Unes instal·lacions modernes amb 77 llits hospitalaris on l’any 2013 es van practicar 2.670 intervencions quirúrgiques i 794 intervencions de cirurgia major ambulatòria, es van atendre 6.155 urgències, es van rebre 23.414 visites a consultes externes i es van oferir 35.001 sessions de rehabilitació. L’estada mitjana a les dues clíniques va ser de 5,45 dies.

Les clíniques MC MUTUAL es caracteritzen per estar sempre a l’avantguarda de la tecnologia i per impulsar projectes que garanteixin la qualitat en l’assistència que presten als seus pacients. Entre les iniciatives posades en marxa en aquest sentit en l’exercici 2013, cal ressaltar: la

*

A les clíniques MC MUTUAL es van practicar 2.670 intervencions quirúrgiques i 794 intervencions de cirurgia major ambulatòria, es van rebre 23.414 consultes externes i es van oferir 35.001 sessions de rehabilitació

Page 44 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »