Page 43 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

43 el nostre acompliment el 2013

integral i atén la seva població protegida des de la urgència mèdica fns a la rehabilitació, en els casos en què es consideri necessària.

Per fer-ho, posa a la seva disposició els mitjans tècnics i humans més adequats en cada cas. El 2013, un 85,91% dels treballadors lesionats, 79.202, van ser atesos a la xarxa assistencial pròpia d’MC MUTUAL i 21.034 pacients van realitzar sessions de rehabilitació a les instal·lacions de l’entitat.

L’aposta per la qualitat també s’evidencia amb l’alta qualifcació i la dedicació del col·lectiu sanitari que treballa a MC MUTUAL. Un equip de professionals, es-pecialitzats en el tractament de la patologia laboral, que es forma de manera contínua per estar sempre al dia dels últims avenços mèdics i poder aplicar-los en el tractament de les contingències professionals.

DIAGNÒSTICS PRINCIPALS

% s/total en 2013

LUMBÀLGIA 10,8

ESQUINÇOS LLIGAMENT DEL TURMELL 8,1

FERIDA INCISO-CONTUSA SENSE COMPLICACIÓ 7,3

CONTUSIÓ EXTREMITATS INFERIORS, ZONA PÈLVICA 6,3

CONTUSIONS EXTREMITATS SUPERIORS 6,0

CERVICÀLGIA 4,9

SÍNDROME DE FUETADA CERVICAL 4,3

ESQUINÇ CANELL, MÀ, DIT 2,8

LESIONS LLIGAMENTS COL·LATERALS I ALTRES GENOLL 2,3

Diagnòstics principals any 2013

Page 43 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »