Page 40 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

40

Distribució dels accidents de treball per lloc d’ocurrència

Distribució de la sinistralitat per sector d’activitat

Al centre de treball habitual 76,60% (28.932)

In-itinere 14,01% (5.290)

En desplaçament 4,97% (1.878)

En un altre centre de treball 4,42% (1.670)

TOTAL 100% (37.770)

Nota: No inclou malalties professionals

Nota: Només inclou les dades referents a treballadors per compte d’altri

2012

2013

Page 40 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »