Page 39 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

39 el nostre acompliment el 2013

Nota: Ceuta i Melilla estan incloses a Andalusia

Distribució geogràfca de la sinistralitat amb baixa

En la distribució de l’accidentalitat per comunitats autònomes també es manté la tendència d’anys an-teriors. A les comunitats de Madrid i Aragó va ser on menys accidents amb baixa sobre població protegi-da mitjana es van registrar, mentre que a les illes, tant les Canàries com les Balears, va ser on es va ob-servar un major índex de sinistralitat.

CA 2012 2013 % s/total

% sobre població protegida

ANDALUSIA 4.952 5.004 13,06% 4,11 ARAGÓ 743 771 2,01% 3,36 P. ASTÚRIES 695 640 1,67% 3,46 ILLES BALEARS 728 592 1,54% 4,96 LES CANÀRIES 879 853 2,23% 5,14 CANTÀBRIA 597 505 1,32% 3,50 CASTELLA-LA MANXA 933 903 2,36% 4,53 CASTELLA-LLEÓ 1.514 1.432 3,74% 3,59 CATALUNYA 13.065 13.573 35,42% 3,93 EUSKADI 2.289 2.109 5,50% 4,08 EXTREMADURA 921 933 2,43% 3,83 GALÍCIA 2.367 2.287 5,97% 4,03 LA RIOJA 404 388 1,01% 4,11 C. MADRID 4.162 3.925 10,24% 3,35 R. MÚRCIA 1.011 1.089 2,84% 4,49 NAVARRA 618 531 1,39% 4,05 C. VALENCIANA 2.844 2.787 7,27% 3,69

TOTAL 38.722 38.322 100,00% 3,90

Page 39 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »