Page 37 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

37 el nostre acompliment el 2013

Una dada molt positiva que cal tenir en compte és la reducció assolida en la taxa de sinistralitat sobre població protegida mitjana en els últims cinc anys, que va passar d’un 16,76% el 2008 a un 9,37% el 2013.

Una tendència que podria explicar-se per l’inici de la recuperació de l’economia espanyola, que ha tornat a generar ocupacióenalguns sectors que tradicionalment havien acumulat una major sinistralitat i que, en els últims temps, no havien tingut activitat, i també a la major confança dels treballadors per a declarar un accident sense baixa o agafar-se una baixa laboral.

Evolució de la taxa de sinistralitat sobre població protegida mitjana

P q 1 m a

Page 37 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »