Page 36 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

36

Empreses segons sector d’activitat

Una tendència que podria explicar-se per l’inici de la recuperació de l’economia espanyola, que ha tornat a generar ocupacióenalguns sectors que tradicionalment havien acumulat una major sinistralitat i que, en els últims temps, no havien tingut activitat.

El 2013, els accidents amb baixa van disminuir un 1,03% i els sense baixa, un 3,13%. La taxa de sinistralitat sobre població protegida mitjana, la que té en compte la pèrdua de treballadors registrada pel sistema, va situar la reducció en un 0,22%. .

*

La tendència de la taxa de sinistralitat sobre població protegida mitjana podria explicar-se per l’inici de la recuperació econòmica

espanyola

Page 36 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »