Page 34 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

34

En línia amb l’evolució del mercat laboral la població protegida per MC MUTUA contingències professionals va patir una davallada en l’exercici 2013.

No obstant això, aquesta pèrdua de tre protegits en l’accident de treball i la professional va ser inferior a la del con sistema de protecció social, cosa que va que l’entitat incrementés la seva quota d que es va situar en el 7,92%. Així, al final de la mútua tenia 1.006.631 treballadors (967.001 treballadors per compte d’altri treballadors autònoms adherits).

Analitzant la composició de la població p per MC MUTUAL, cal destacar que, un any m incrementar la presència de dones en les

*

7,92% quota de mercat

161.604 empreses

associades

1.006.631 treballadors

protegits

967.001 treballadors per

compte d’altri

39.630 treballadors

autònoms

- CONTINGÈNCIES -

PROFESSIONALS

Page 34 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »