Page 29 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

29 el nostre acompliment el 2013

L’economia espanyola va tancar el 2013 amb una davallada de l’1,2%, encara que va mantenir una trajectòria de millora gradual durant l’exercici que li va permetre sortir de la fase de contracció en què havia recaigut a començaments de 2011.

Segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística, a aquesta desacceleració del retrocés interanual va contribuir una aportació menys negativa de la de-manda interna i una contribució positiva, encara que decreixent, del sector exterior.

Millors van ser les dades registrades per l’economia europea, tant a la UE com a la zona euro. L’economia dels vint-i-vuit va créixer un 0,4% i la de l’eurozona va tancar el 2013 amb un creixement interanual del 0,5%. Tanmateix, aquests percentatges van quedar encara lluny dels registrats als Estats Units, el Japó o el Regne Unit, que es van acostar al 3%.

Pel que fa a l’ocupació, a Espanya es van continuar destruint llocs de treball, encara que a un ritme infe-rior que en exercicis anteriors. El 2013, 198.900 per-sones van perdre la seva ocupació: 124.500 homes i 74.400 dones. El nombre d’assalariats va baixar en 188.200 persones i el de treballadors per compte propi, en 9.000, mentre que, per tipus de contrac-te, el nombre d’ocupats indefinits es va reduir en 269.500 persones i va augmentar en 81.300 el nom-bre de treballadors temporals.

Malgrat que es va continuar destruint ocupació, l’exercici va tancar amb 5.896.300 aturats, 69.000 menys que l’any anterior, i la taxa de desocupació es va situar en el 26,03% de la població activa, fet que suposa la primera caiguda anual del total d’aturats des de 2007.

Per sectors d’activitat, el decreixement va tenir un impacte major en els serveis, amb 163.000 parats menys, seguit del sector de la construcció, amb 86.400 menys i el de l’agricultura, amb 19.000 menys.

La Seguretat Social va tancar l’exercici amb una da-vallada mitjana de 85.041 afiliats, un 0,5% menys, i es va situar en 16.357.640 afiliats, segons ha in-format el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. La pèrdua de cotitzadors, tanmateix, també va ser inferior a la registrada des de l’any 2009, quan el sis-tema va experimentar descensos de fins a 787.000 persones anuals durant la crisi.

Una de les dades més positives de l’exercici va ser la reducció de la sinistralitat laboral, que va conti-nuar disminuint, encara que a un ritme menor que en anys anteriors. El 2013, els accidents amb baixa es van reduir en un 2,5%, els accidents greus en un 11,9% i els mortals en un 4,2%.

--- EL NOSTRE ---

ENTORN

Page 29 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »