Page 23 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

23 qui som

Línies estratègiques:

>> Efciència a la recerca de l’increment de la productivitat i rendiment dels recursos interns i externs.

>> Aliances i relacions institucionals a partir de sinergies que facilitin la millora de l’efciència.

>> Model de relació que permeti incrementar la capacitat de servei i l’aportació de valor als diferents grups d’interès.

>> Gestió del canvi per a alinear tota l’organització als objectius i les prioritats estratègiques.

>> Fomentant polítiques de prevenció de riscos laborals i de promoció de la salut a les empreses mutualistes que els permetin disminuir i prevenir la seva sinistralitat laboral i desenvolupar el seu compromís de responsabilitat social.

Visió de futur:

Ser mútua de referència, amb una clara assumpció de lideratge per l’aportació de valor a les empreses i treballadors protegits, a partir d’un servei responsable i innovador, mitjançant una gestió basada en la profes-sionalitat i el compromís de l’equip i en l’efciència dels recursos, per tal de contribuir així a la millora de la salut laboral i al benestar de la societat.

Valors:

>> Credibilitat generada a través de la gestió i de totes les actuacions de l’entitat.

>> Compromís i honestedat dels empleats.

>> Proximitat i respecte envers les persones.

>> Alt grau de competència i professionalitat en la prestació de serveis.

>> Capacitat creativa i innovadora de l’equip per a aportar valor afegit a les empreses.

>> Transparència i responsabilidad social.

Page 23 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »