Page 22 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

22

Durant l’exercici 2013, MC MUTUAL va comptar també amb una societat de prevenció participada al 100% amb càrrec al patrimoni històric de la mútua: MC PREVENCIÓ. Una societat creada l’any 2006, arran de la publicació del Reial decret 688/2005, que regulava el règim de funcionament de les mútues com a servei de prevenció aliè.

I va formar part de Corporació Mútua, la primera mancomunitat d’entitats del sector per xarxes de servei, juntament amb Cesma, Ibermutuamur, MAC, Mutua Gallega, Mutualia, Solimat i Unión de Mutuas. Una entitat que, a tancament de l’exercici, estava en procés de liquidació, després de la publicació del Reial decret 701/2013, de 20 de setembre.

La seu central d’MC MUTUAL està ubicada a Barcelona, a l’avinguda Josep Tarradellas, 14-18.

El 2013, MC MUTUAL va ampliar la vigència del seu pla estratègic a l’espera de conèixer el nou escenari proposat per la futura modifcació del marc normatiu de les mútues i va orientar l’actuació de l’organització a prestar una millor atenció a les empreses mutualistes i als treballadors protegits.

El Pla Estratègic de l’entitat estava dissenyat per a di-rigir l’actuació de l’entitat en una etapa marcada per la transformació del sector de les mútues d’accidents de treball i malalties professionals, afavorir la capacitat d’MC MUTUAL d’adaptar-se als nous escenaris que es presentessin i aconseguir mantenir-se com un referent entre les entitats del sector.

Missió:

>> Assegurant la prestació d’una assistència sanitària de qualitat per a aconseguir la cura dels treballadors lesionats; garantint-los el millor servei mitjançant la posada a la seva disposició d’una xarxa assistencial àmplia i completa (pròpia i aliena).

>> Gestionant els recursos amb criteris d’efcàcia i efciència per assolir el grau de solvència necessari i garantir així la protecció econòmica als treballadors i els seus familiars.

- MISSIÓ,VISIÓ,VALORS -

I LÍNIES ESTRATÈGIQUES

*

Tenir cura de la salut laboral de les persones de forma responsable.

Page 22 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »