Page 16 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

16

CORPORATIUS

>> Solidesa econòmica:

•• Resultat positiu de més de 105 milions d’euros en la gestió de la Seguretat Social. •• Les quotes meritades van ascendir a 702 milions d’euros .

•• La rendibilitat es va situar en el 15% .

>> Millora de la quota de mercat , que es va situar en un 7,92%.

>> Més d’ 1,1 milions de persones protegides i més de 161.000 empreses associades .

>> Posada en marxa de dos projectes estratègics :

•• Desplegament de la gestió per processos , que comporta un canvi cap a un model nou en la gestió de l’entitat orientat al client i amb una fexibilitat i descentralització majors en la presa de decisions.

•• Disseny d’un Pla de Qualitat Sanitària que permeti una major orientació de l’atenció sanitària al pacient, aconseguir una pràctica clínica i avaluadora excel·lent, potenciar la capacitació i el desenvolupament dels professionals, fer l’activitat sanitària més segura i crear la cultura, l’organització i la metodologia per a desenvolupar la qualitat i la millora contínua.

>> Renovació de les instal·lacions :

•• Millores a l’ofcina de Barcelona (c/ Provença); als centres assistencials de Bilbao, Humanes i Fuenlabrada, i a l’àrea administrativa del centre de Reus, i conversió de l’ofcina d’Ourense en un centre assistencial.

>> Satisfacció respecte del servei rebut:

•• Els pacients atesos a les clíniques MC MUTUAL i als centres assistencials valoren la seva satisfacció amb un 8,72 sobre 10 .

•• Els col·laboradors estimen en un 8,42 sobre 10 la seva satisfacció amb MC MUTUAL. >> Impuls de 107 accions per a donar resposta a les 687 comunicacions rebudes de la nostra població protegida.

>> Foment de la Prevenció de Riscos Laborals :

•• XII edició dels Premis MC MUTUAL “Antonio Baró” a la Prevenció de Riscos Laborals. •• V edició dels Premis MC 28 d’abril

•• Reducció de la sinistralitat a les empreses del Pla d’Acció per a Empreses de Sinistralitat Especial.

>> Renovacióde les certifcacions ISO9001:2008 que avalen la qualitat de :

•• l’ atenció sanitària prestada a les clíniques MC MUTUAL.

•• les activitats preventives desenvolupades amb càrrec a quotes de la Seguretat Social. >> Impuls al compromís amb la cultura de la responsabilitat , amb la publicació del document “Per a una cultura de la responsabilitat”.

>> Implantació de funcionalitats noves en l’extranet.

>> Inici d’un pla d’estalvi energètic a tots els centres.

>> Nova enquesta de clima laboral .

ÈXITS MÉS

RELLEVANTS DE

2013

Page 16 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »