Page 142 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

142

El març de 2007, MC MUTUAL es va adherir al Pacte Mundial de les Nacions Unides, com un pas més en el seu compromís ferm amb la responsabilitat social d’empresa.

El Pacte Mundial de les Nacions Unides és una iniciativa de compromís ètic adreçada a les entitats de tots els països perquè acullin, com a part integral de la seva estratègia i de les seves operacions, deu principis de conducta i acció en matèria de drets humans, treball, medi ambient i lluita contra la corrupció.

El seu objectiu és promoure la creació d’una ciutadania corporativa global que permeti la conciliació dels interessos i els processos de l’activitat empresarial amb els valors i les demandes de la societat civil, així comamb els projectes de l’ONU, organitzacions internacionals sectorials, sindicats i ONG.

Els deu principis als quals es compromet MC MUTUAL són:

•• Principi 1

Les empreses han de donar suport i respectar la protecció dels drets humans fonamentals, reconeguts internacionalment, dins el seu àmbit d’infuència.

•• Principi 2

Les empreses s’han d’assegurar que no són còmplices de la vulneració dels drets humans.

•• Principi 3

Les empreses han de donar suport a la llibertat d’afliació i al reconeixement efectiu del dret a la negociació col·lectiva.

•• Principi 4

Les empreses han de donar suport a l’eliminació de tota forma de treball forçós o realitzat sota coacció.

•• Principi 5

Les empreses han de donar suport a l’eradicació del treball infantil.

•• Principi 6

Les empreses han de donar suport a l’abolició de les pràctiques de discriminació en l’ocupació.

•• Principi 7

Les empreses hauran demantenir un enfocament preventiu que afavoreixi el medi ambient.

•• Principi 8

Les empreses han de fomentar les iniciatives que promoguin una major responsabilitat ambiental.

•• Principi 9

Les empreses han d’afavorir el desenvolupament i la difusió de les tecnologies respectuoses amb el medi ambient.

•• Principi 10

Les empreses han de treballar contra la corrupció en totes les seves formes, incloses l’extorsió i el suborn.

------- ADHESIÓ AL PACTE MUNDIAL -------

DE LES NACIONS UNIDES

Page 142 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »