Page 111 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

111 els nostres grups d’interès

>> Planeta Banc de Sang:MC MUTUAL va organitzar també dues campanyes de donació de sang, en col·laboració amb el Banc de Sang i Teixits de Barcelona, en què es van recollir setanta-una donacions.

>> Planeta Campanya de joguines: El mes de novembre es va organitzar la quarta campanya de recollida de joguines a tots els centres de Catalunya, que es van lliurar a la Fundació Concepció Juvanteny, una entitat que protegeix els drets dels nens, les nenes i els joves, especialment d’aquells que es troben en situació d’exclusió social. El 2013 també es va adherir a la campanya el centre de La Corunya, que va lliurar les joguines recollides a la Creu Roja.

>> Planeta Taps solidaris: El mes de novembre es va iniciar una campanya de recollida de taps de plàstic d’ampolles per col·laborar amb l’associació Duchenne Parent Project Espanya, que investiga la distròfa muscular de Duchenne i estudia com millorar la qualitat de vida dels nens que pateixen aquesta malaltia.

Fundació privada Gaspar de Portolà

MC MUTUAL també col·labora amb el servei especial d’ocupació Fundació privada Gaspar de Portolà, que atén les necessitats d’integració social i laboral de persones amb discapacitat psíquica i els ofereix llocs de treball dignes i remunerats, formació professional i suport social. Aquesta fundació té una plantilla formada en un 80% per persones amb discapacitat intel·lectual. El 2013, la mútua va comprar a aquesta fundació setanta-nou canastretes amb què obsequia els empleats que tenen un fll.

Inversió responsable

El fons de pensions d’MC MUTUAL segueix els Principis per a la Inversió Responsable de les Nacions Unides des del març de 2009, quan es va convertir en el quart fons de pensions espanyol a signar-los. Amb la subscripció d’aquests principis, la comissió de control del pla es compromet a gestionar les inversions de la cartera del fons de pensions dels seus empleats i empleades seguint criteris de responsabilitat ambiental, social i de bon govern empresarial.

Page 111 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »