Page 110 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

110

ASSOCIACIÓ PROJECTE PERÍODE EUROS DESTINATS

ASSOCIACIÓ JUAN MARTOS

MILLORA DE L’AULA DE PSICOMOTRICITAT

OCTUBRE 2012 A MARÇ 2013

1.506 € (DE GENER A MARÇ 2013)

HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU

INVESTIGACIÓ DEL CÀN-CER INFANTIL

ABRIL A SETEMBRE 2013

3.153€

CENTRE DE DIA DE MENORS “SANTA ANA “ NAZARET

AJUDA A FAMÍLIES I MENORS EN RISC D’EX-CLUSIÓ SOCIAL

OCTUBRE 2013 A MARÇ 2014

1.701€ (D’OCTUBRE A DESEMBRE 2013)

Solidaritat

El 2013, MC MUTUAL va impulsar diverses activitats destinades a millorar el benestar dels col·lectius més desfavorits, respectant sempre la legislació que regula les activitats que poden desenvolupar les mútues d’accidents de treball i malalties professionals.

Projecte KOSMO

El mes demaig es va posar enmarxa el projecte KOSMO, que aglutinava totes les iniciatives solidàries impulsades per MC MUTUAL, a les quals es va donar la categoria de “planetes”, i s’hi aniran incorporant les activitats noves que promogui l’entitat en aquest àmbit. Entre les accions solidàries desenvolupades el 2013, cal destacar:

>> Planeta Associació contra el Càncer (AECC): MC MUTUAL va tornar a col·laborar en la col·lecta

anual de l’AECC i va recollir més de cinc mil euros a les guardioles instal·lades als centres de Barcelona, Madrid i València.

>> Planeta Teaming: El 2013 va continuar creixent el nombre de persones d’MC MUTUAL que va donar un euro de la seva nòmina mensual per col·laborar amb projectes solidaris i al fnal de l’exercici sumaven 565 persones, seixanta-dues més que en l’exercici anterior. Amb aquests donatius es va facilitar la millora d’una aula de psicomotricitat per a l’Associació Juan Martos, de Jaén; es va col·laborar amb l’Hospital Sant Joan de Déu, de Barcelona, en la investigació del càncer infantil, i es va proporcionar ajuda a famílies i menors en risc d’exclusió social del centre de dia de Menors “Santa Ana” Nazaret. Tots aquests projectes van ser proposats per persones de l’organització.

Page 110 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »