Page 11 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

11 carta del President

promovent els acords de col·laboració amb altres entitats per a la posada en comú de béns i serveis i renovant l’acreditació de qualitat de l’atenció sanitària prestada a les clíniques MC MUTUAL i de les activitats preventives desenvolupades amb càrrec a quotes de la Seguretat Social.

També continuem apostant per fomentar l’adopció d’actituds segures en l’àmbit laboral entre els nostres mutualistes. Volem promoure una cultura de la prevenció de riscos laborals entre la nostra població protegida, i en la societat en general, perquè estem convençuts que, així, afavorim una disminució de la sinistralitat laboral. Per aconseguir-ho, formem i sensibilitzem els nostres mutualistes en aquest àmbit i premiem les persones i les entitats que comparteixen la nostra aposta i que destaquen pel seu compromís especial amb la seguretat i la salut de les persones al seu lloc de treball. L’any 2013 vam celebrar la XII edició dels Premis MC MUTUAL “Antonio Baró” a la Prevenció de Riscos Laborals i la V edició dels Premis MC 28 d’abril.

Ara afrontem aquest nou repte, aquest canvi d’enfocament en la gestió de l’organització, sense allunyar-nos de la nostra marcada vocació responsable. Continuem compromesos amb la gestió responsable dels recursos, amb la conservació del medi ambient, amb la solidaritat amb aquells que més ho necessiten i amb l’aplicació de criteris ètics a totes les nostres actuacions. Entre altres accions, el 2013 vam publicar el document “Per a una cultura de la responsabilitat” i vam posar en marxa un pla d’estalvi energètic a tots els centres de l’entitat.

En la mateixa línia, continuem fomentant el benestar i afavorint el desenvolupament professional del nostre equip humà, perquè de la seva dedicació i implicació depenen la qualitat del servei que prestem a la nostra població protegida i a les nostres empreses associades. I volem oferir-los una atenció amb el nivell d’excel·lència màxim.

En un moment en què, de manera global, encara predomina el desànim i en què moltes organitzacions encara lluiten per mantenir-se, a MC MUTUAL vam voler fer un pas endavant i plantejar-nos el repte de millorar: adoptar un model de gestió nou per a l’organització i dissenyar un pla de qualitat sanitària nou per perfeccionar el servei que oferim a la nostra població protegida i a les nostres empreses mutualistes. Els resultats ens avalen i amb l’esforç de tots ho estem aconseguint. Forma part de la nostra missió: tenir cura de la salut laboral de les persones de forma responsable.

Miquel Valls

President d’MC MUTUAL

Page 11 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »