Page 103 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

103 els nostres grups d’interès

Material 2012 20

Renovable 42.181 kg 37.246 kg 42.181

No

renovables

1.098 uniTATs

1.136 uniTATs (un 73,06% sÓn recICLATs)

1.098 uniTA (224 ori nals I 8 recicla

En aquest exercici, el consum de materials ecològics va ser del 55,21%, un 6,41%més que en l’exercici anterior. Els materials responsables amb el medi ambient que més es van consumir van ser carpetes, arxivadors i paper reciclat.

Consums de materials d’ofcina més rellevants:

El 2013, el consum de paper va ser molt similar al de l’exercici anterior, per bé que es va reduir considerablement el percentatge de paper reciclat, que va passar d’un 29,70% el 2012 a un 17,20% el 2013.

3. Material sanitari: MC MUTUAL recull en una Guia Farmacològica tots els materials sanitaris que s’utilitzen a l’entitat i que són escollits a través de la Comissió de Farmàcia.

4. Equips d’ofcina: Els equips d’ofcina s’escullen observant criteris tècnics i, en els casos en què és necessari, tenint també en compte criteris ergonòmics. Les valoracions que marquen la selecció dels equips informàtics són la capacitat de procés i que compleixin la línia de compatibilitat necessària amb els sistemes existents a l’organització. Es tracta de material inventariable, amb una rotació minima.

El 2013, MC MUTUAL va incorporar quatre-cents quaranta telèfons mòbils amb tecnologia

intel·ligent, dos-cents trenta ordinadors nous, cent vuitanta monitors, vuitanta-dos equips multifunció i cinquanta-sis pantalles destinades a la implantació de la cartelleria digital als centres assistencials.

5. Mobiliari d’ofcina: la seva elecció es realitza amb els mateixos criteris que els equips d’ofcina.

6.407,24 kg. de paper reciclat 37.246,35 kg. de paper consumit

*100 = 17,20%

Page 103 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »