Page 102 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

102

Consums

2012

Consums

2013

UNITATS TOTALS CONSUMIDES

30.418 30.175

UNITATS ECOLÒGIQUES CONSUMIDES

14.844 16.600

Gestió de materials

Elsmaterials utilitzats aMCMUTUAL es poden classifcar en cinc grans blocs:

1. Material de construcció: Compleix les normatives i reglaments que li són aplicables en cada cas, porta el marcatge CE i s’ajusta a allò que disposa l’article 5.2 del Codi Tècnic de l’Edifcació (CTE).

MC MUTUAL té un pla d’inversions que preveu l’actualització progressiva del parc immobiliari de l’organització, amb materials i instal·lacions nous, amb l’objectiu que tots els locals compleixin les normatives més recents.

2. Material d’ofcina: MC MUTUAL disposa d’un catàleg que centralitza tots els materials que es consumeix l’organització i que li permet fomentar el consum de materials responsables entre el seu equip humà. El 2013, es va incrementar el percentatge dels materials inclosos en aquest catàleg que eren respectuosos amb el medi ambient en un 32,4%.

Nota:MCMUTUAL considera coma productes ecològics els materials reciclats, amb poc impacte ambiental, sense productes químics o recarregables, entre altres.

Page 102 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »