Page 10 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

10

Apreciats mutualistes,

Em complau presentar-los la Memòria 2013 d’MC MUTUAL, un document en què resumim tota l’activitat desenvolupada per l’entitat en aquest període i en què volemposar demanifest la nostra voluntat de continuar avançant i de mantenir una relació, cada dia millor, amb tots els grups d’interès amb què interactuem.

Una clara mostra d’això és que l’any 2013 decidim donar un pas més en la vocació de servei de la nostra organització i orientar-nos, encaramés, cap a les nostres empreses associades i als nostres treballadors protegits.

Els bons resultats obtinguts en els últims anys i la gran implicació i dedicació demostrada pel nostre equip humà ens van permetre afrontar aquest nou repte i oferir un valor afegit a les entitats i les persones que confen en MC MUTUAL per a la seva salut laboral.

En aquest sentit, impulsem dos projectes estratègics, destinats a canviar la manera de gestionar la nostra organització, que afavoriran una major fexibilitat i una descentralització en la presa de decisions gràcies al desplegament de la gestió per processos; garantiran la millora contínua en l’àmbit sanitari i l’adequada satisfacció de les necessitats dels mutualistes, i facilitaran la participació de l’equip humà gràcies al disseny d’un pla de qualitat sanitària.

Amb el mateix objectiu de millorar, dia a dia, l’atenció que prestem a la nostra població protegida, continuem renovant la nostra xarxa assistencial, afavorint la formació contínua del nostre equip sanitari a f que estigui familiaritzat amb les tècniques més innovadores i els avenços més recents en matèria de salut laboral,

-- CARTA DEL --

PRESIDENT

Page 10 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »