Page 96 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

96

els nostres grups d’interès

Material d’oficina

Paper Tòners Plàstic

Higiene íntima

Runa

Bossa segons normativa

Contenidor segons normativa

Contenidor municipal selectiu

Gestor autoritzat

2011 2012

EMISIONS DE CO 2 588,965 t 371,676 t

La mútua també disposa de calderes de gas natural en diversos locals de Barcelona, al carrer Provença, a la Diagonal i a la Clínica MC MUTUAL Copèrnic. Les calderes de gas es controlen amb les revisions periòdiques realitzades per empreses homologades. La resta de centres obtenen la calefacció de sistemes de climatització amb bomba de calor.

Una altra font important d’emissió de gasos és el transport. Per a l’exercici de la seva activitat, MC MUTUAL utilitza diversos mitjans de transport, encara que lamajoria de desplaçaments es realitzen en vehicles d’empresa, el combustible dels quals és el gasoil. Els més realitzats corresponen al moviment de pacients i al personal tècnic i de gestió de mutualistes.

El total de quilòmetres realitzats durant l’exercici 2012 per aquests vehicles va ser d’aproximadament 2.654.831,66 km (el 2011 van ser 3,681.032,66 km). Aquesta xifra és la suma dels quilòmetres contractats per a la fota de vehicles de l’entitat.

Així, l’entitat va generar, el 2012, 371,676 tones de CO2 (calculat segons les dades del web http://www. arboliza.es). Un percentatge molt inferior al registrat per l’entitat el 2011, 588,965 tones de CO2.

Així mateix, cal destacar que, per reduir els trasllats del seu equip humà per assistir a reunions, MC MUTUAL potencia l’ús de la videoconferència i la

4

B. Residus generals:

Com a conseqüència de la seva activitat, com a mútua d’accidents de treball i malalties pro-fessionals, MC MUTUAL genera, bàsicament, dos tipus de residus:

• Residus d’ofcina: el seu tractament varia se-gons la localització dels centres, la seva dimensió i la diversitat de normatives municipals.

Sempre que les polítiques municipals ho permetin, s’instal·len contenidors de reciclatge en els centres que tenen un volum de personal més gran. A la resta de municipis, els residus s’aboquen als contenidors específcs per a cadascun dels materials. En alguns casos, el tractament dels residus es vehicula a través d’empreses gestores autoritzades.

MC MUTUAL només disposa de les dades dels residus recollits per una empresa gestora autoritzada, nodels abocaments en el contenidor municipal.

GESTIÓ RESIDUS MUNICIPALS

Page 96 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »