Page 93 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

93

els nostres grups d’interès

sistemes existents en l’organització. Es tracta de material inventariable, amb una rotació mínima. El 2012, MC MUTUAL va incorporar 180 nous ordinadors, 248 monitors, 140 equips multifunció i 10 pantalles destinades a la implantació de la cartelleria electrònica als centres assistencials.

5. MOBILIARI D’OFICINA: la seva elecció es realitza amb els mateixos criteris que els equips d’ofcina.

El consum de materials ecològics va ser del 48,80%, un 1,74% menys que en l’exercici anterior. Els materials responsables amb el medi ambient que més es van consumir van ser carpetes, arxivadors i paper reciclat.

CONSUMS DE MATERIALS D’OFICINA MÉS RELLEVANTS:

MATERIAL 2011

RENOVABLE PAPER 48.967 kg.

NO RENOVABLES

TÒNERS I CARTUTXOS DE TINTA

1.416 unitats (

El 2012, es va seguir reduint el consum de paper i un 29,70% del paper consumit era reciclat.

12.527,47 kg. de paper reciclat *100 =29,70% 42.181,79 kg. de paper consumit

3. MATERIAL SANITARI: MC MUTUAL disposa d’una guia farmacològica, que recull tots els materials sanitaris que s’utilitzen en l’entitat. La seva selecció es realitza a través de la Comissió de Farmàcia. Així mateix, la mútua té una farmacèutica, especialitzada en farmàcia hospitalària, responsable d’atendre totes les consultes relacionades amb el material sanitari i amb un centre d’informació de medicaments, que ofereix informació objectiva.

4. EQUIPS D´OFICINA: a MC MUTUAL els equips d’ofcina es trien observant criteris tècnics i, en els casos que ho requereixen, tenint en compte també criteris ergonòmics. Les valoracions que marquen la selecció dels equips informàtics són la capacitat de procés i que compleixin la línia de compatibilitat necessària amb els

Page 93 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »