Page 90 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

90

els nostres grups d’interès

2012

TAXA D’ACCIDENTS

TAXA DE MALALTIES PROFESSIONALS

TAXA DE DIES PERDUTS

0,51 0 11,96

FOMENT DE LA MOBILITAT I LA PROMOCIÓ INTERNA

MC MUTUAL aposta per cobrir amb pers llocs de treball que queden vacants. En les ofertes de feina es publiquen en el po abans de ser anunciades externament.

Fruit d’aquesta política, el 2012 el 100 directius convocats (10) van ser coberts de l’organització: 5 homes i 5 dones. En l’à no directius també es va afavorir la mob i un 29,7% de les places van ser coberte que ja treballaven a MC MUTUAL.

SEGURETAT I SALUT DE L’EQUIP HUMÀ

Per tal de garantir unes condicions òptimes de treball per a tot el seu equip humà, MC MUTUAL revisa anualment el seu Pla de prevenció de riscos laborals. Entre les accions més destacades implantades el 2012 en aquest àmbit, cal destacar:

•• Avaluació dels riscos d’origen psicosocial mitjançant la Bateria MC-UB, amb la participació d’un 77% de la plantilla. Després de l’anàlisi dels resultats, es va elaborar un pla d’acció amb actuacions específques.

•• Elaboració d’informes personalitzats als empleats i empleades de més de 40 anys, per valorar i prevenir el risc de malaltia cardiovascular amb el mètode SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation).

•• Campanyes de vacunació anual per prevenir la grip i el risc biològic (hepatitis B).

•• Estudi de la sinistralitat a MC MUTUAL: es van analitzar els accidents de treball i les malalties professionals registrades a l’entitat. El 2012, als centres de la mútua es van produir 16 accidents de treball amb baixa, tots de caràcter lleu, llevat de dos. D’aquests accidents, 9 van ser in itinere, esdevinguts entre el domicili habitual del treballador i el seu lloc de treball o viceversa. Així mateix, es van registrar 56 accidents sense baixa, tots lleus, dels quals 25 van ser també in itinere, i no es va tenir constància de cap malaltia professional.

Page 90 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »