Page 89 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

89

els nostres grups d’interès

HORES DE FORMACIÓ PER COL·LECTIU

HORES DE FORMACIÓ

N re . D’EMPLEATS

MITJANA D’HORES PER EMPLEAT

COL. ADMINISTRATIU COL. SANITARI COL. TÈCNIC COL. SUBALTERN

16.572 32.481 903 25

1.535 2.234 41 6

10,80 14,54 22,02 4,17

En fnalitzar cada acció formativa, MCMUTUAL analitza l’opinió dels seus participants. El 2012, la puntuació mitjana recollida es va situar en 8,48 sobre 10 i les persones participants van manifestar la seva voluntat de seguir en el procés de formació contínua.

En el marc de l’Escola de Direcció d’MC MUTUAL, es va seguir oferint el programa de formació de lideratge Equipa-t a les persones que es van incorporar a llocs de responsabilitat en l’organització, i es va iniciar una nova edició del Programa de Direcció i Gestió d’MC MUTUAL, impartit en col·laboració amb la Universitat Oberta de Catalunya.

També es va seguir afavorint el desenvolupament de

Per donar suport als líders durant el procés, es va crear una comunitat virtual en què es van registrar més de 3.000 entrades. Fruit dels plans de desenvolupament realitzat pels líders, el 2013 és prevista la posada en funcionament d’un programa que tracti aquests aspectes de manera específca.

Així mateix, en els serveis centrals es va valorar, per segona vegada, la satisfacciódel client internmitjançant una enquesta biennal que permet identifcar les fortaleses i les àrees de millora de cada unitat. El grau de satisfacció global manifestat va ser d’un 7,1 en una escala de l’1 al 10. Un resultat que supera en un 11% l’obtingut en l’enquesta realitzada el 2010.

Page 89 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »