Page 88 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

88

els nostres grups d’interès

PERCENTATGE DE

FORMACIÓ EN HORARI LABORAL

DADES ESTADÍSTIQUES DE LA FORMACI

FORMACIÓ GRUPAL

FORMACIÓ INDIVIDUAL EN HORARI LABORAL

83% 28%

FORA DE L’HORARI LABORAL

17% 72%

2011

HORES DE FORMACIÓ 52.918

N re . TOTAL DE PARTICIPANTS

4.490

N re . D’ACCIONS FORMATIVES

416

INVERSIÓ EN FORMACIÓ 278.335,24 383.5

HORES/PARTICIPANT 29,34

EMPLEATS FORMATS 1.581

(*) D’aquesta quantitat, 153.286,21 € van ser subvencion Fundació Tripartida per a la Formació i l’Ocupació.

DADES DE LA FORMACIÓ DIFERENCIADA PER SEXE

HOMES DONES TOTAL

PARTICIPANTS HORES COST

1.488 18.534 168.681,42 €

2.328 31.447 214.837,39 €

3.816 49.981 383.518,81€

El percentatge de dones formades a MC MUTUAL és proporcional a la presència femenina en la plantilla de l’entitat. La mútua ofereix formació a tot el seu equip humà de la mateixa manera.

Page 88 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »