Page 86 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

86

els nostres grups d’interès

COMUNICACIÓ EXTERNA

A MC MUTUAL la comunicació externa és transparent, respecta sempre les normes ètiques de comunicació, s’utilitza un llenguatge directe, accessible i no sexista i manté l’equilibri entre la presència d’homes i dones en tots els documents gràfcs que elabora.

Des de l’any 2011, la mútua incorpora imatges de l’equip humà de l’entitat en tots els seus materials corporatius, per tal d’oferir una de l’entitat.

FOMENT

DEL BENESTA

MC MUTUAL proporciona, a to retribució justa i uns benefcis soc temps, garanteix la comunicació i

En aquesta línia, el 2012 es va iniciar un projecte d’aparadorisme, basat a emplaçar, als aparadors dels centres d’MC MUTUAL, imatges de metges, pacients i personal de l’entitat acompanyades d’un text, que destaca els punts forts de l’organització. Al fnal de l’exercici, s’havia posat en marxa una prova pilot a l’edifci ubicat a l’avinguda Diagonal de Barcelona.

CONCEPTE

PLA DE PENSIONS COMPENSACIÓ MENJAR CISTELLA DE NADAL

AJUDA ESCOLAR FILLS/ES EMP ASSEGURANÇA DE VIDA (CONV SUBVENCIÓ ASSEGURANÇA MÈ HOSPITALITZACIÓ CLÍNICA OBSEQUIS 25/40 ANYS I JUBILA PANERA NAIXEMENT FILLS/ES ASSEGURANÇA D’ACCIDENT AJUDA ESTUDIS EMPLEATS/AD AJUDA FILLS/ES DISCAPACITAT SUBVENCIÓ QUOTA INTERNET

TOTAL

BENEFICIS SOCIALS

L’import mitjà per empleat destin

Page 86 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »