Page 80 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

80

els nostres grups d’interès

10

COMUNICACIÓ AMB EMPRESES MUTUALISTES I COL·LABORADORS

El 2012 MC MUTUAL també va enquestar les seves empreses mutualistes per conèixer la seva satisfacció pel que fa al servei que els presta l’entitat, amb un error mostral de només un 3,82%.

Els resultats van mostrar un alt nivell de satisfacció de les empreses associades a MC MUTUAL, que van valorar tots els serveis que reben amb una mitjana superior a 7, en una escala d’1 a 10. La variable més ben valorada va ser la relació client-proveïdor.

SATISFACCIÓ MITJANA

Dels resultats de l’enquesta, també es desprèn que un 91,48% de les empreses enquestades van indicar que no havien tingut problemes per contactar amb MC MU-TUAL sempre que els ha fet falta i que el seu últim con-tacte s’havia efectuat durant els últims tres mesos.

L’entitat també manté informades les seves empreses mutualistes i els seus col·laboradors de totes les novetats que afecten el seu sector d’activitat i dels nous serveis que posa a la seva disposició per facilitar les seves ges-tions diàries.

Page 80 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »