Page 77 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

77

els nostres grups d’interès

Expectatives abans de l’ingrés

Percepció després de l’alta

2011 2012

8,8

8

8,9

1

3

5

7

9

7,9

Expectatives abans de l’ingrés

Percepció després de l’alta

2011 2012

1

3

5

7

9

7, 7, 9

9 9

9

ENQUESTA POSTHOSPITALITZACIÓ CLÍNICA MC MUTUAL LONDRES

ENQUESTA POSTHOSPITALITZACIÓ CLÍNICA MC MUTUAL COPÈRNIC

La població protegida per MC MUTUAL també va expressar la seva opinió mitjançant 572 comunicacions en forma de reclamacions, queixes, agraïments i suggeriments. Després d’analitzar-les, l’entitat va posar en marxa 84 accions destinades a adaptar, al màxim, el

servei que ofereix als seus mutualistes a les necessitats concretes expressades i reparar les possibles desviacions detectades. El temps mitjà de resposta registrat per a aquestes comunicacions va ser de 8 dies.

Page 77 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »