Page 75 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

75

els nostres grups d’interès

ESTABLIMENT D’UNA BONA COMUNICACIÓ:

Per a MC MUTUAL, transmetre de manera clara i fuida els seus missatges i conèixer l’opinió dels seus grups d’interès sobre el servei rebut són factors clau per poder assolir l’excel·lència en totes les seves línies d’actuació. Per aconseguir-ho, la mútua manté una comunicació transparent, veraç i basada en el diàleg amb cadascun dels col·lectius amb què es relaciona.

COMUNICACIÓ AMB LA SEVA POBLACIÓ PROTEGIDA:

El 2012, l’entitat va analitzar la satisfacció de les persones que van ser ateses en els seus centres assistencials o en les clíniques MC MUTUAL; va estudiar les queixes, les reclamacions, els sugge-riments i els agraïments rebuts, per tal de poder adoptar les mesures necessàries per adaptar el

ENQUESTES DE SATISFACCIÓ A PACIENTS

MC MUTUAL enquesta, de forma sistemàtica, una mostra fable de les persones que durant la setmana anterior han rebut atenció a les instal·lacions sanitàries de la mútua i mesura la seva conformitat pel que fa a diverses variables relacionades amb la qualitat del servei rebut. Per seleccionar la mostra no s’inclouen els pacients que segueixen hospitalitzats a les clíniques MC MUTUAL ni s’enquesta un mateix pacient per més d’un servei.

El 2012, els pacients atesos en els centres assistencials d’MC MUTUAL i en les seves dues clíniques pròpies van valorar la seva satisfacció amb un 8,62

Page 75 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »