Page 70 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

70

el nostre acompliment el 2012

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

200000

2008 2009 2010 2011 2012

61.628

151.876

175.337 177.840

166.262

0

5000

10000

15000

20000

25000

2008 2009 2010 2011 2012

5.488

13.319

17.298

20.929

19.654

ASSISTÈNCIES COMPARTIDES

PROVES MÈDIQUES COMPARTIDES

—— En el mateix sentit, també va generar un estalvi important, de més de 2,5 milions d’euros, la compartició d’immobles, mitjans i recursos i la coordinació del tancament temporal de centres a l’estiu.

El 2012, Corporació Mútua tenia 29 centres compartits.

Així mateix, també es van coordinar les vuit mútues per cobrir les substitucions de personal per absències i per col·laborar en serveis administratius, jurídics i tecnicopreventius.

Page 70 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »