Page 68 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

68

el nostre acompliment el 2012

INFRAESTRUCTURES

ADREÇA ADMINISTRACIÓ

ACTIVITAT ASSISTENCIAL

ACTIVITAT DE REHAB.

CONTROL D’ITCC

ACTUACIÓ REALITZADA

Clínica MC Copèrnic

Barcelona

Reforma àrea de consultes externes

Pg. Pamplona, 11

Saragossa

Reforma integral

Per tal d’incrementar l’efciència i optimitzar l’ús de les instal·lacions sanitàries, en aquest exercici es van continuar fomentant els acords amb altres entitats del sector. En aquest sentit, es va signar un acord per traslladar l’ofcina administrativa d’MC MUTUAL a Ciudad Real, a un centre compartit amb Ibermutuamur i Unió de Mútues.

Així mateix, es van signar acords amb Asepeyo, per millorar el servei d’atenció ambulatòria a les poblacions de Figueres (Girona), Écija (Sevilla) i Olula del Río (Almeria), i per utilitzar el dispositiu de cirurgia major ambulatòria (CMA) que Asepeyo té a La Cartuja.

I, en virtut d’un acord entre totes les entitats que conformen Corporació Mútua, els treballadors d’MC MUTUAL podien ser atesos en qualsevol dels centres de la Corporació, al mateix temps que els treballadors de qualsevol de les vuit mútues podien acudir als centres d’MC MUTUAL, en funció de la seva proximitat o les seves necessitats.

El desembre de 2012, MC MUTUAL tenia 112 centres d’atenció propis i dues clíniques.

Malgrat el manteniment de la limitació pressupostària disponible per a inversions, el 2012 es van fnalitzar els següents projectes de renovació de la xarxa assistencial pròpia.

Page 68 - mcmutual2012_cat

This is a SEO version of mcmutual2012_cat. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »